Print Print
  Print  
 
Hệ thống Cáp Trung tâm Dữ liệu
Sắp xếp theo:
COMMSCOPE/AMP MRJ21 10GbE PATCH PANEL

Thanh đấu nối MRJ21 XG được thiết kế hỗ trợ 10GbE, sử dụng công nghệ plug&play giúp dễ dàng trong việc thi công lắp đặt hệ thống, nâng cao tối đa tính sẵn sàng và hiệu quả trong trung tâm dữ liệu hiện nay. COMMSCOPE/AMP MRJ21 Blank Adapter Plate
P/N: 1777046-1

MRJ21 Blank Adapter Plate dùng để gắn vào các vị trí trống (các vị trí không dùng đến) trên MRJ21 Cassette panel COMMSCOPE/AMP MRJ21 Cable Management

MRJ21 Cable Management là thanh quản lý cáp chuyên dùng cho MRJ21 giúp giảm lực căng lên dây. COMMSCOPE/AMP MRJ21 Casssette Panel for 3 cassettes, 1U
P/N: 1479451-1

MRJ21 Cassette Panel cung cấp các vị trí để gắn các MRJ21 Cassette COMMSCOPE/AMP MRJ21 Patch Panel

Là patch panel chỉ dùng cho dây MRJ21, cung cấp giải pháp cho trung tâm dữ liệu COMMSCOPE/AMP MRJ21 Snap-in Cassette Unshielded

MRJ21 Snap-in Cassette cung cấp giải pháp linh hoạt, dễ dàng tái sử dụng hoặc mở rộng. Label Holder Panel

Label Holder Panel là thanh chứa nhãn dùng để đánh nhãn cho MRJ21 patch panel MRJ21 Cable Assemblies

MRJ21 cable Assemblies là giải pháp chuyên dùng cho trung tâm dữ liệu, tiết kiệm không gian, thời gian và chi phí thi công. MRJ21 XG Quick-Fit Cassettes

MRJ21 XG Quick-Fit Cassette được thiết kế dạng mô-đun giúp nâng cao tối đa tính sẵn sàng, linh động và hiệu quả trong trung tâm dữ liệu hiện nay. MRJ21 XG Quick-Fit Cassette cung cấp 8 cổng RJ45 10GbE trên một cassette. MRJ21 XG Trunks

MRJ21 XG Trunk được thiết kế đáp ứng các kết nối mật độ cao, dành cho các ứng dụng 10Gbps Ethernet giúp tăng tối đa độ sẵn sàng và hiệu quả trong trung tâm dữ liệu hiện nay. Sigma Link Patch Panel

Sigma Link Patch Panel là bảng đấu nối dành cho hệ thống Sigma Link. Σ-Link Classic Cable Assemblies Class E

Sigma Link là giải pháp 1G dành cho cáp đồng, cáp loại không bọc giáp Class E , thường được dùng trong các trung tâm dữ liệu. Σ-Link Classic Cable Assemblies Class EA

Sigma Link là giải pháp 10G dành cho cáp đồng, cáp loại bọc giáp Class EA , thường được dùng trong các trung tâm dữ liệu. Σ-Link Classic Cable Assemblies Class FA

Sigma Link là giải pháp 10G dành cho cáp đồng, cáp loại bọc giáp Class FA , thường được dùng trong các trung tâm dữ liệu.