Print Print
  Print  
 
Nhãn in
Sắp xếp theo:
BMP21 Label

Nhãn in BMP21 bao gồm nhiều loại kích thước và chất liệu khác nhau. Các loại nhãn BMP21 có thể chịu được nhiệt độ cao, các bề mặt thô ráp, và chất hóa học. BMP71 Label

Nhãn in BMP71 bao gồm nhiều loại kích thước và chất liệu khác nhau, có nhãn in và co nhiệt. Các loại nhãn BMP71 có thể chịu được nhiệt độ cao, các bề mặt thô ráp, và chất hóa học. Nhãn bạc TZM
P/N: TZM

Dòng nhãn TZe của máy in nhãn P-touch là sản phẩm nhãn duy nhất trên toàn cầu có 1 lớp màng bảo vệ được tự động nằm trên cùng của bề mặt nhãn khi in ra. Nhãn siêu dẻo TZFX
P/N: TZFX

Dòng nhãn TZe của máy in nhãn P-touch là sản phẩm nhãn duy nhất trên toàn cầu có 1 lớp màng bảo vệ được tự động nằm trên cùng của bề mặt nhãn khi in ra. Nhãn siêu dính TZS
P/N: TZS

Dòng nhãn TZe của máy in nhãn P-touch là sản phẩm nhãn duy nhất trên toàn cầu có 1 lớp màng bảo vệ được tự động nằm trên cùng của bề mặt nhãn khi in ra. Nhãn tiêu chuẩn TZ
P/N: Brother-TZ

Dòng nhãn TZe của máy in nhãn P-touch là sản phẩm nhãn duy nhất trên toàn cầu có 1 lớp màng bảo vệ được tự động nằm trên cùng của bề mặt nhãn khi in ra.