Print Print
  Print  
 
Rack loại Mật độ cao
Sắp xếp theo:
Commscope Netconnect XD Cabinet Rack, 45U, 800X600
P/N: 1427513-Y

Tủ chứa các thiết bị mạng mật độ cao với chuẩn 19” AMP, chuyên dùng cho Data Center XD RACK 19” – Velcro

Là loại dây dán dùng để bó cáp hoặc quản lý cáp. XD RACK 19” – XD Cabinet Rack

Tủ chứa các thiết bị mạng mật độ cao với chuẩn 19” AMP, chuyên dùng cho Data Center XD RACK 19” – XD Cable Door

Cửa dành cho tủ XD rack. XD RACK 19” – XD Cable Duct and Cable Manager

Cửa và thanh quản lý cáp dọc dành cho tủ XD rack. XD RACK 19” – XD Open Frame Rack

Tủ chứa các thiết bị mạng mật độ cao với chuẩn 19” AMP, chuyên dùng cho Data Center XD RACK 19” – XD Open Rack

Tủ chứa các thiết bị mạng với chuẩn 19” AMP, thông thoáng hoàn toàn, chuyên dùng làm các tủ đấu nối.