cialisfrance24.com
viagra-50-online-store.com
Hướng dẫn kiểm tra hàng chính hãng CommScope

Hỗ trợ trực tuyến

Tp.Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Nẵng
Đường dây nóng: (84-28) 3834 2108

Điều khoản

PDF. In Email

Miễn trừ Trách nhiệm

Các công ty của Nhân Sinh Phúc đều có tên riêng, nhưng trong website này, thỉnh thoảng chúng tôi có thể sử dụng từ "NSP", "Networks", hoặc là "chúng tôi", "chúng ta" khi nhắc đến các công ty NSP nói chung, hoặc khi không dùng để xác định một công ty cụ thể của NSP mà không có mục đích rõ ràng.

Trang web này có thể chứa các đường dẫn đến các trang web bên ngoài. Khi bạn theo các đường dẫn đó, website bên ngoài có thể xuất hiện toàn màn hình (trong trường hợp đó, bạn sử dụng phím "back" để trở lại trang web này) hoặc trong một số trường hợp nó có thể xuất hiện bên trong khung của trang web này (trong trường hợp đó, bạn có thể trở lại trang web này bằng cách sử dụng các phím chỉ hướng bên trong khung). Khi một trang web bên ngoài xuất hiện bên trong khung của trang web này, điều đó chỉ giúp thuận tiện cho việc trở lại trang web này và không thể hiện bất cứ trách nhiệm nào về phần của chúng tôi đối với trang web bên ngoài liên quan, thậm chí đó là một trang web thuộc quyền sở hữu và điều hành của một công ty NSP khác. Các đường dẫn này được cung cấp để giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng tìm ra các trang web liên quan, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà bạn quan tâm.Bạn có trách nhiệm quyết định xem các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được cung ứng qua các website này có phù hợp với mục đích sử dụng của bạn không NSP không chịu trách nhiệm về chủ nhân hoặc người điều hành các website này hoặc về bất cứ hàng hóa hoặc dịch vụ họ cung cấp hoặc về nội dung trang web của họ và không đưa ra hoặc tham gia vào bất cứ điều kiện , đảm bảo hoặc các điều khoản khác hoặc tuyên bố liên quan đến bất cứ điều nào trong đó (kể cả trách nhiệm phát sinh từ khiếu nại rằng nội dung của website bên ngoài mà website này có đường dẫn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba).

Mọi thông tin hoặc tư vấn trong website này chỉ nhằm mang tính tổng quát và bạn không nên dựa vào các thông tin đó khi ra quyết định. NSP cố gắng bảo đảm rằng các thông tin trên website đều đúng vào thời điểm đăng trên website nhưng không cam đoan về tính chính xác của những thông tin đó. NSP không chịu trách nhiệm về mọi hành động của bạn có thể thực hiện dựa trên thông tin hoặc tư vấn đó hoặc những mất mát hay thiệt hại mà bạn gánh chịu do thực hiện hành động đó.

Các Điều khoản và Điều kiện

Trang web này có chứa tài liệu bao gồm văn bản, đồ họa và các hình ảnh, âm thanh khác, được bảo hộ theo bản quyền và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác.Tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tài liệu này đều thuộc quyền sở hữu của NSP hoặc được chủ nhân tài liệu cho phép NSP sử dụng tài liệu đó trong trang web này.
Trang web này cũng bao gồm thương hiệu, bao gồm dấu hiệu "NSP" và biểu tượng NSP. Tất cả thương hiệu trên trang web này đều thuộc NSP hoặc được chủ nhân của thương hiệu cấp phép sử dụng trên website.

Bạn có thể

Truy cập bất cứ phần nào trên web
In một hoặc bất cứ trang nào hoặc tất cả các trang để tham khảo riêng.

Bạn không được

1. Vi phạm quyền pháp lý (Bao gồm quyền sở hữu thông tin cá nhân và thông tin công khai)
2. Gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi đối với người khác
3. Gây rối loạn trật tự công cộng
4. .Các hành vi tội ác
5. Đăng tải hoặc phát tán bất kỳ thông tin bí mật cá nhân của bên thứ ba mà không được sự đồng ỳ của bên thứ ba đó
6. Nói xấu, hạ nhục, phỉ báng những người khác.
7. Đăng tải các file chứa đựng virut, các file lỗi có thể gây ra hư hại cho hoạt động của máy tính người khác
8. Các hành vi khác vi phạm pháp luật hoặc bị cấm
9.gỡ thông báo về bản quyền, thương hiệu hay các tài sản trí tuệ khác trong tài liệu gốc ra khỏi tài liệu được sao chép hoặc in từ trang web;
10. Các hành vi mà NSP và các công ty thành viên thấy là không đúng

Thay đổi Điều khoản và Điều kiện

Tùy theo thời điểm, NSP có thể thay đổi các qui định về điều khoản, điều kiện và phần Miễn trừ trách nhiệm nêu trên. Khi duyệt trang web này, bạn chấp nhận rằng bạn bị ràng buộc theo các quy định về điều khoản, điều kiện và miễn trừ trách nhiệm hiện hành, vì vậy, bạn nên kiểm tra lại các qui định đó mỗi lần đến thăm lại trang web.

Thay đổi hoạt động của trang web

NSP có thể thay đổi định dạng và nội dung của trang web này bất cứ thời điểm nào.
NSP có thể dừng hoạt động của trang web này vì công tác hỗ trợ, bảo trì, để cập nhật nội dung hay vì lý do nào khác.
NSP bảo lưu quyền đình chỉ truy cập vào trang web này vào bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

Bảo vệ Dữ liệu

Vui lòng đọc kỹ phần này trước khi tiếp tục. Khi bạn gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó phù hợp theo chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

Thủ tục Than phiền
Nếu bạn có thắc mắc hoặc than phiền về trang web này, vui lòng liên lạc với chúng tôi.

Quyền xét xử

Các điều khoản và điều kiện này chịu sự chi phối và được diễn giải theo luật pháp Việt Nam và trong trường hợp có tranh chấp phát sinh liên quan đến các điều khoản và điều kiện này hoặc tranh chấp phát sinh liên quan đến trang web dù là trong hợp đồng, khế ước hay bất cứ phương thức nào khác, các tòa án Việt Nam sẽ có quyền xét xử duy nhất đối với tranh chấp đó.

Chi tiết người dùng

Nếu NSP cung cấp cho bạn thông tin người dùng chi tiết để giúp bạn dễ dàng truy cập vào trang web (“Chi tiết người dùng”), hoặc một phần đặc biệt trên trang này, bạn không nên tiết lộ những chi tiêt người dùng của bạn với những người khác. Đó là trách nhiệm của bạn để đảm bảo rằng các chi tiết người dùng của bạn không được để lộ cho người khác . Bạn có trách nhiệm với các hành vi xảy ra do việc sử dụng các chi tiết người dùng, bao gồm tất cả các thông tin, giới hạn, tất cả các hành vi cho phép hoặc trái phép, theo đúng luật hoặc phạm luật, Điều này sẽ giúp bạn tối ưu các chi tiết người dùng của bạn. NSP có quyền thực hiện các hướng dẫn theo như các chi tiết của người dùng. NSP không thể và không có trách nhiệm phải thay đổi các chi tiết người dùng của bạn mà là do một người khác sử dụng các chi tiết người dùng của bạn, hoặc các hư hại hoặc mất mát gây ra do sai sót của bạn để bảo vệ các chi tiêt người dùng của bạn. Với mục đích bảo mật, bạn nên nhớ các chi tiết (không nên viết ra) người dùng của bản thân mình.

 
ABB
Brady
CommScope
Emerson
Fluke Network
Fredton
Vietrack