cialisfrance24.com
viagra-50-online-store.com
Hướng dẫn kiểm tra hàng chính hãng CommScope

Hỗ trợ trực tuyến

Tp.Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Nẵng
Đường dây nóng: (84-28) 3834 2108

Khóa đào tạo COMMSCOPE 4 ( Tiêu Chuẩn & Giải Pháp Cho Nhà Tư Vấn )
 


Nội dung:

Ngày 1

Phần Giới Thiệu

*
Tổng Quan về Khóa Học : Giới thiệu COMMSCOPE Connectivity, hệ thống chứng chỉ,...
*
Làm quen các tiêu chuẩn : Giới thiệu hệ thống kết nối cáp, các tiêu chuẩn cho hệ thống
*
7 yếu tố của chuẩn TIA/EIA-568B, các chỉ định của TIA/EIA & ISO : loại cáp, loại đầu nối & khoảng cách kết nối.
*
Các loại cáp hiện hành : Cáp đồng đôi xoắn , cáp quang , cấu trúc, thuật ngữ, phân loại,..

Phần Hoạch Định & Chuẩn Bị Thi Công

*
Các Bước Hoạch Định & Chuẩn Bị Thi Công : Phạm vi công việc, bản vẽ, dự toán vật tư,..
*
Các Vật Tư Phụ cho Khu Vực Làm Việc ( Work Area ): Các loại đế và Outlet
*
Lắp Đặt Vật Tư & Các Thiết Bị Phụ Trợ : Rack & các thiết bị treo tường,

Phần Triển Khai Lắp Đặt

*
Các chỉ định lắp đặt cáp đôi xoắn : Các thông số kiểm định và các yếu tố ảnh hưởng đến thông số kiểm định.
* Các chỉ định lắp đặt cáp sợi quang : Độ Mất Tín Hiệu (Fiber Loss) & các yếu tố ảnh hưởng đến độ mất tín hiệu
*
Các ghi chú trước khi thi công : Quản lý cáp, cáp chùng dự phòng, cách buộc dây mồi,..
*
Lắp đặt hệ thống ống máng đi cáp
*
Lắp đặt cáp trục chính (Backbone)


Ngày 2

Giới thiệu và thuật ngữ

* Định nghĩa và giải thích các thuật ngữ liên quan đến việc kiểm tra và khắc phục sự cố hệ thống cáp mạng.

* Tổng quan về tính năng và sử dụng thiết bị đo: Máy quét cáp (Độ chính xác cấp I và II), Máy đo mạng cáp quang bao gồm công suất quang, phản xạ (TDR, OTDR), đo liên tục và kính phóng đại.

Tổng quan về tiêu chuẩn công nghiệp

* Phân biệt, so sánh, và định nghĩa vai trò của các tiêu chuẩn công nghiệp trong công nghệ cáp mạng.
*
Mô tả các thành phần của hệ thống mạng viễn thông theo tiêu chuẩn công nghiệp.
*
Định nghĩa và phân biệt "link" và "channel".

Hệ thống cáp đồng UTP

* Mô tả, phân loại cáp xoắn và hướng dẫn hiệu năng truyền.
*
Giải thích và hướng dẫn các thông số tiêu chuẩn công nghiệp áp dụng đối với cáp xoắn, đầu nối, và hệ thống cáp.
*
Nhận biết các sự cố thông thường của cáp xoắn và hướng dẫn cách khắc phục.
*
Mô tả quá trình đo kiểm tra như bản đồ đi dây, suy hao, chiều dài cáp, nhiễu NEXT/ELFEXT, tổng nhiễu theo tiêu chuẩn TSB-67 và TSB-95.
*
Sử dụng máy quét khác nhau để kiểm nghiệm quá trình đo cáp xoắn đôi.

Hệ thống cáp quang

* Mô tả, phân loại cáp quang và hướng dẫn hiệu năng truyền.
*
Giải thích và hướng dẫn các thông số tiêu chuẩn công nghiệp áp dụng đối với cáp quang, đầu nối, và hệ thống cáp.
*
Cách xác định nguồn và mức năng lượng cho phép.
*
Nhận biết các sự cố thông thường của cáp quang và hướng dẫn cách khắc phục.
* Mô tả quá trình đo kiểm tra theo yêu cầu của tiêu chuẩn EIA/TIA-526-14A and TIA/EIA-526-7.
*
Hướng dẫn sử dụng kính hiển vi, đồng hồ đo công suất tia sáng và tia phản xạ để thực hiện quá trình đo kiểm tra điển hình.


Ngày 3

Thu thập thông tin và phân tích thiết kế

* Hướng dẫn cách thức thu thập thông tin và tìm ra các yêu cầu của khách hàng, và cách phân tích dữ liệu.
*
Mô tả những yếu tố tác động đến kiến trúc và quyết định chọn lựa cáp truyền.

Cơ sở hạ tầng viễn thông

* Liệt kê và mô tả mục đích của các tổ chức về tiêu chuẩn.
*
Mô tả những thành phần của hệ thống cáp mạng và hướng dẫn đưa các thành phần vào thiết kế tổng thể.


Sắp xếp không gian

* Mô tả các yêu cầu và hướng dẫn cho việc sắp xếp không gian, bao gồm mặt kết nối (outlets), bộ tập trung viễn thông (telecommunications closets) và phòng tập trung thiết bị.
*
Xác định vị trí của các thành phần tại các tầng lầu tiêu biểu.

Đi cáp ngang và đường dẫn cáp ngang

* Tổng quan về các thông số, đặc tính kỹ thuật và hướng dẫn thiết kế cho hệ thống cáp ngang, bao gồm:

** Tiêu thức
** Yêu cầu cáp truyền
** Yêu cầu đầu nối
** Mặt nối và hộp nối tập trung
** Khoảng cách cáp
** Đường dẫn cáp ngang

*
Cung cấp giải pháp cho mạng cáp ngang và các công trình thiết kế trong thực tế.

Cáp trục chính (Backbone) và đường dẫn cáp trục chính

*
Tổng quan về các thông số, đặc tính kỹ thuật và hướng dẫn thiết kế cho hệ thống cáp trục chính, bao gồm:

** Tiêu thức
** Yêu cầu cáp truyền
** Yêu cầu đầu nối · Khoảng cách cáp
** Đường dẫn bên ngoài tòa nhà và kết nối
** Đường dẫn trong tòa nhà và kết nối

*
Cung cấp giải pháp cáp mạng trục chính bên ngoài và trong nhà cùng các công trình thiết kế thực tế.

Quản trị, tiếp đất & liên kế

* Mô tả những nguyên tắc căn bản của việc quản trị, tiếp đất và liên kế cho hệ thống cáp mạng truyền thông.
*
Áp dụng những nguyên tắc này vào giải pháp thiết kế dựa trên thực tiễn có sắn.

Cấu trúc cáp tập trung (Centralized Network Architecture)

* Mô tả thực hiện, lợi ích và yêu cầu của việc thực hiện mạng cáp quang tập trung theo tiêu chuẩn.
*
Cung cấp giải pháp mạng cáp quang tập trung đến dự án thiết kế trong thực tế.

Cấu trúc cáp phân tán (Distribution Network Architecture)

* Mô tả thực hiện, lợi ích và yêu cầu của việc thực hiện mạng cáp quang phân tán theo tiêu chuẩn.
*
Cung cấp giải pháp mạng cáp quang phân tán đến dự án thiết kế trong thực tế.

Cấu trúc Văn phòng mở (Open Office Architecture)

* Mô tả thực hiện, lợi ích, và những yêu cầu của việc thực hiện cáp mạng văn phòng có cấu mở theo tiêu chuẩn.
*
Cung cấp giải pháp cáp mạng văn phòng có cấu trúc mở đến dự án thiết kế thực tế.


Thi cuối khóa:
Học viên nào đạt kết quả cao trong kỳ thi cuối khóa sẽ được cấp giấy chứng nhận là “Nhà tư vấn chính thức COMMSCOPE Connectivity”. Bấm vào đây để xem mẫu chứng nhận


 
Brady
CommScope
Emerson
Fluke Network
Fredton
Vietrack