Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông (TIA) và Viện Uptime vừa thông báo: "Sắp tới, TIA sẽ sửa đổi, loại bỏ thuật ngữ ‘Tier’ khỏi tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 và TIA-942-A.” Hai tổ chức cho biết, thỏa thuận này giữa họ là một bước đi "mang lại thành công cho tương lai của ngành công nghiệp viễn thông, bằng cách thiết lập các ký tự rõ ràng, ngắn gọn sử dụng trong việc thiết kế các trung tâm dữ liệu (TTDL) trên toàn thế giới. Cả TIA và Viện Uptime đều tin rằng, điều này mang lại lợi ích tốt nhất cho ngành công nghiệp viễn thông, góp phần phân biệt rõ ràng hệ thống tiêu chuẩn hạ tầng TTDL tương ứng của hai tổ chức."

Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông (TIA) và Viện Uptime vừa thông báo:"Sắp tới, TIA sẽ sửa đổi, loại bỏ thuật ngữ ‘Tier’ khỏi tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 và TIA-942-A.” Hai tổ chức cho biết, thỏa thuận này giữa họ là một bước đi "mang lại thành công cho tương lai của ngành công nghiệp viễn thông, bằng cách thiết lập các ký tự rõ ràng, ngắn gọn sử dụng trong việc thiết kế các trung tâm dữ liệu (TTDL) trên toàn thế giới. Cả TIA và Viện Uptime đều tin rằng, điều này mang lại lợi ích tốt nhất cho ngành công nghiệp viễn thông, góp phần phân biệt rõ ràng hệ thống tiêu chuẩn hạ tầng TTDL tương ứng của hai tổ chức."

Julian Kudritzky, Giám đốc điều hành Viện Uptime cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của TIA và Ủy ban kỹ thuật TR-42 trong thỏa thuận này. Rõ ràng, sở hữu một hệ thống chuẩn hóa là chìa khóa mang lại lợi ích, sự bền vững và trách nhiệm. Bằng cách thống nhất các thuật ngữ, cả TIA và Viện Uptime đều có thể theo đuổi việc phát triển độc lập các tiêu chuẩn và chương trình của riêng mình. Đây là giải pháp lâu dài và hiệu quả cho vấn đề này.”

Grant Seiffert, chủ tịch của TIA bổ sung: "TIA và Viện Uptime đều hướng đến một mục tiêu chung để có được những thiết kế TTDL hiệu quả hơn. Ủy ban kỹ thuật TR-42 của TIA sẽ tiếp tục xây dựng và cải thiện các tiêu chuẩn cho TTDL dựa trên sự đồng thuận tự nguyện, phù hợp với các yêu cầu của khách hàng và doanh nghiệp. Hợp tác với Viện Uptime cho thấy những khía cạnh tốt nhất mà TIA có thể làm để giúp ngành công nghiệp viễn thông đối mặt với các thách thức trong tương lai."

Vào thập niên 90, Viện Uptime thành lập hệ thống phân loại Tier "là một phương pháp đánh giá hiệu quả của hạ tầng trung tâm dữ liệu trong việc đáp ứng độ sẵn sàng theo nhu cầu doanh nghiệp." Trong khi đó, các tiêu chuẩn TIA-942 và TIA-942-A của TIA sử dụng thuật ngữ "Tier" để mô tả mức độ tin cậy của hạ tầng TTDL (các hướng dẫn về kiến trúc, an ninh, kết cấu, điện năng, tiếp đất, cơ khí và phòng cháy chữa cháy), được chia thành 4 cấp độ từ thấp đến cao (Tier 1 đến Tier 4) với Tier 1 là mức không có khả năng dự phòng và Tier 4 là mức có khả năng chịu lỗi cao nhất.

Có thời điểm, Viện Uptime đã đứng ra phản đối những thuật ngữ không rõ ràng xuất hiện trong tiêu chuẩn 942 của TIA. Năm 2010, Viện Uptime dành một phần trong loại bài "Tier - Huyền thoại và sai lầm" đề cập về vấn đề này. "Sự giống nhau giữa Thuật ngữ Tier của Viện Uptime và TIA-942 chỉ là trên ký tự và không có liên hệ nào về mặt chức năng với nhau" Viện Uptime cho biết.

Theo Cabling Installation & Maintenance