Print Print
  Print  
 
Phần mềm Thiết kế và Quản lý Trung tâm Dữ liệu
Sắp xếp theo:
Avocent Data Center Planner

Avocent Data Center Planner (DCP) là phần mềm thiết kế và quản lý hạ tầng data center một cách trực quan, cho phép người quản trị quản lý tài sản trong data center hiệu quả nhất Avocent Rack Power Manager

Avocent Rack Power Manager là giải pháp phần mềm giành cho các doanh nghiệp muốn tăng cường hiệu quả quản lý điện năng tiêu thụ trong tổ chức của mình. DSView 4 Management Software

Phần mềm quản lý tập trung DSView 4 cho phép quản lý out-of-band, tập trung, bảo mật tất cả thiết bị IT trong trung tâm dữ liệu phức hợp và phân tán ngày nay.