Print Print
  Print  
 
Trung tâm Dữ liệu
Sắp xếp theo:
VIETRACK S-Series Server Cabinet

Tủ chứa thiết bị mạng máy tính, mạng viễn thông và máy chủ theo tiêu chuẩn 19” dùng cho trung tâm dữ liệu VIETRACK Xtream Cabling Rack

Tủ chứa thiết bị đấu nối mạng máy tính và mạng viễn thông theo tiêu chuẩn 19” dùng cho trung tâm dữ liệu