Print Print
  Print  
 
Trung tâm Dữ liệu
Sắp xếp theo:
VIETRACK HDX Cabling Rack

Tủ chứa thiết bị đấu nối mạng máy tính và mạng viễn thông theo tiêu chuẩn 19” dùng cho trung tâm dữ liệu VIETRACK S-Series Server Cabinet

Tủ chứa thiết bị mạng máy tính, mạng viễn thông và máy chủ theo tiêu chuẩn 19” dùng cho trung tâm dữ liệu VIETRACK V-Series Server Cabinet

Dòng sản phẩm V-Series Server Cabinet là dòng sản phẩm tủ chứa máy chủ cơ bản trong các trung tâm dữ liệu, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn EIA 310-D. Hệ thống sản phẩm rộng lớn với nhiều kích cỡ giúp khách hàng thuận lợi hơn trong việc chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của mình.